Πανελλαδικές 2024: Δημιουργία κωδικού ασφαλείας για την ηλεκτρονική υποβολή Μηχανογραφικού Δελτίου (Μ.Δ.) ΓΕΛ για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και Παράλληλου Μηχανογραφικού Δελτίου (Π.Μ.Δ.) για εισαγωγή σε Δημόσιες Σ.Α.Ε.Κ.

ΕΚΔΟΣΗ ΚΩΔΙΚΩΝ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

Σας ενημερώνουμε ότι από την Τετάρτη 19 Ιουνίου 2024 και μέχρι την Παρασκευή 28 Ιουνίου 2024, πρέπει οι μαθητές/τριες της Γ’ τάξης να προσέλθουν στο 11ο ΓΕΛ Πατρών για να τους αποδοθεί κωδικός ασφαλείας προκειμένου α) να υποβάλλουν Μηχανογραφικό Δελτίο για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ή/και β) Παράλληλο Μηχανογραφικό Δελτίο για εισαγωγή στα Δημόσια ΙΕΚ. (όσοι δε συμμετείχαν στις Πανελλαδικές έχουν δικαίωμα μόνο για το Παράλληλο ΜΔ για τα ΙΕΚ).

 Επίσης μπορούν να προσέλθουν οι Απόφοιτοι με την κατηγορία 10% (χωρίς νέα εξέταση) για να τους αποδοθεί κωδικός ασφαλείας προκειμένου να υποβάλλουν Μηχανογραφικό Δελτίο για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

 Οι προθεσμίες υποβολής Μηχανογραφικού Δελτίου θα σας ανακοινωθούν σε νεότερη ενημέρωση. Ο κωδικός ασφαλείας πρέπει να δημιουργηθεί από τον ίδιο τον υποψήφιο και να τον γνωρίζει αποκλειστικά ο ίδιος. Σε περίπτωση εξουσιοδοτημένου από τον υποψήφιο εκπροσώπου, θα κατατίθεται στο ΓΕΛ η εξουσιοδότηση είτε από το gov.gr, είτε θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια αρχή.