·

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού έργου της σχολικής μονάδας Σχολικού έτους 2021-2022

·

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού έργου της σχολικής μονάδας Σχολικού έτους 2020-2021