23-2-2023 – Ενδοσχολική Επιμόρφωση στο 11ο ΓΕΛ  Πατρών – 2η επιμορφωτική συνάντηση των εκπαιδευτικών του σχολείου, με θέμα:  “Εφαρμογή των αρχών της Διαφοροποιημένης Παιδαγωγικής προσέγγισης στη σχολική τάξη”.
· · ·

23-2-2023 – Ενδοσχολική Επιμόρφωση στο 11ο ΓΕΛ Πατρών – 2η επιμορφωτική συνάντηση των εκπαιδευτικών του σχολείου, με θέμα: “Εφαρμογή των αρχών της Διαφοροποιημένης Παιδαγωγικής προσέγγισης στη σχολική τάξη”.

Την Πέμπτη 23 Φεβρουαρίου 2023 πραγματοποιήθηκε η 2η επιμορφωτική συνάντηση των εκπαιδευτικών του σχολείου μέσω Webex, με θέμα την “Επιμόρφωση σε πρακτικές υποστήριξης των μαθητών και των μαθητριών στο πλαίσιο της Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας (ΔΔ)”. Η επιμορφωτική συνάντηση έγινε στα πλαίσια…

Εκπαιδευτικό υλικό – Ακολουθίες βίντεο για το μάθημα της Άλγεβρας  Α΄  λυκείου.
· · ·

Εκπαιδευτικό υλικό – Ακολουθίες βίντεο για το μάθημα της Άλγεβρας Α΄ λυκείου.

Ο κος Παναγιώτης Κάββουρας εκπαιδευτικός ΠΕ03 του σχολείου μας, δημιούργησε μία ακολουθία βίντεο για το μάθημα της Άλγεβρας Α΄ Τάξης Λυκείου . Τα βίντεο μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους μαθητές για εμπέδωση μαθηματικών εννοιών, αλλά και από συναδέλφους εκπαιδευτικούς για…

11-2-2023 – Ενδοσχολική Επιμόρφωση στο 11ο ΓΕΛ  Πατρών – 1η επιμορφωτική συνάντηση των εκπαιδευτικών του σχολείου, με θέμα την “Ανεστραμμένη Τάξη”.
· ·

11-2-2023 – Ενδοσχολική Επιμόρφωση στο 11ο ΓΕΛ Πατρών – 1η επιμορφωτική συνάντηση των εκπαιδευτικών του σχολείου, με θέμα την “Ανεστραμμένη Τάξη”.

Το Σάββατο11 Φεβρουαρίου 2023 πραγματοποιήθηκε η 1η επιμορφωτική συνάντηση των εκπαιδευτικών του σχολείου, με θέμα την “Ανεστραμμένη Τάξη“. Η επιμορφωτική συνάντηση έγινε στα πλαίσια της Ενδοσχολικής επιμόρφωσης που έχει προγραμματιστεί στο σχολείο με θέμα: ‘Ενδοσχολική επιμόρφωση εκπαιδευτικών στα σύγχρονα εργαλεία…