Περιβαλλοντικές εκδρομές  του σχολείου

Περιβαλλοντικές εκδρομές του σχολείου

Στα πλαίσια του περιβαλλοντικού προγράμματος: “Ζωή, παραδόσεις, ήθη, έθιμα, ντοπολαλιά ακριτικών περιοχών της Ελλάδας” πραγματοποιήθηκε εκδρομή στη Φλώρινα και στις Πρέσπες (Απρίλιος 2016)