Τρίτη 19 Μαρτίου 2024 –   Ενδοσχολική επιμόρφωση  με θέμα: “Ψυχική Ανθεκτικότητα: Στηρίζοντας τον εκπαιδευτικό” από το “Χαμόγελο του παιδιού”.
· ·

Τρίτη 19 Μαρτίου 2024 – Ενδοσχολική επιμόρφωση με θέμα: “Ψυχική Ανθεκτικότητα: Στηρίζοντας τον εκπαιδευτικό” από το “Χαμόγελο του παιδιού”.

Ενδοσχολική επιμόρφωση με θέμα: “Ψυχική Ανθεκτικότητα: Στηρίζοντας τον εκπαιδευτικό”. Στα πλαίσια του σχεδίου Δράσης « Ενδοσχολική επιμόρφωση εκπαιδευτικών στα σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους διδασκαλίας» πραγματοποιήθηκε   επιμόρφωση δύο ωρών με θέμα: “Ψυχική Ανθεκτικότητα: Στηρίζοντας τον εκπαιδευτικό”.Η επιμόρφωση έγινε στην αίθουσα προβολών του σχολείου…