26-2-2024 – Ενδοσχολική Επιμόρφωση   – Επιμορφωτική συνάντηση των εκπαιδευτικών του 11ου Και 6ου ΓΕΛ  Πατρών, με θέμα:  “Η χρήση του διαδραστικού πίνακα και η παιδαγωγική αξιοποίησή του”.
· ·

26-2-2024 – Ενδοσχολική Επιμόρφωση – Επιμορφωτική συνάντηση των εκπαιδευτικών του 11ου Και 6ου ΓΕΛ Πατρών, με θέμα: “Η χρήση του διαδραστικού πίνακα και η παιδαγωγική αξιοποίησή του”.

Τη Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου 2024 πραγματοποιήθηκε στο σχολείο μας η 1η επιμορφωτική συνάντηση των εκπαιδευτικών του 11ου και του 6ου ΓΕΛ Πατρών, με θέμα: “Η χρήση του διαδραστικού πίνακα και η παιδαγωγική αξιοποίησή του”. Η επιμορφωτική συνάντηση έγινε στα πλαίσια της Ενδοσχολικής επιμόρφωσης…